3. Aktuality o klientech

Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/3/2015
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, ombusdmanka MČ Praha 5

Aktuality o klientech

Komise sportu

Doporučuje:

  1. v kauze “Zeměloďka” zaurgovat odbor Magistrátu hl. m. Prahy k urychlené odpovědi na dopis ze dne 30.9.2015

        

  2. členům Komise ombudsmanky seznámit se s dostupnými materiály k dané kauze.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy