2. Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu

Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/2/2015
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, ombusdmanka MČ Praha 5

Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu

Komise sportu

Volí:

  1. ověřovatelku zápisu Komise ombudsmanky Rady MČ Praha 5 paní MUDr. Lidmilu Pochopovou

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy