6. Různé

Zasedání konané dne 13. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/6/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Různé

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. termín příštího zasedání dne 27.10.2015 v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 611.

  2. návrh na zřízení pítka na pěší zóně Anděl.

  3. přesunutí farmářských trhů z pěší zóny Anděl na prostranství Portheimka.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy