5. Nové případy – zástavba v ul. Podbělohorská, stížnost na bezplatnou právní poradnu v přízemí úřadu

Zasedání konané dne 13. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/5/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Nové případy – zástavba v ul. Podbělohorská, stížnost na bezplatnou právní poradnu v přízemí úřadu

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. Zástavba v ul. Podbělohorská – číslo pozemku předáno panu Lukáši Budínovi, k této kauze je potřeba zjistit více informací.

  2. Stížnost na bezplatnou právní poradnu v přízemí ÚMČ Praha 5

    – stěžovatelce bylo doporučeno, aby oficiální stížnost zaslala písemně nebo na e-mail ředitelce CSOP – Centrum sociální a občanské pomoci. Komise ombudsmanky k této věci nemá kompetenci.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy