4. Aktuality o klientech

Zasedání konané dne 13. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/4/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Aktuality o klientech

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. aktuality o klientech – Grundzovi zaslali další dopis, již se touto kauzou Komise ombudsmanky nebude zabývat, již se zabývá Sociální výbor – přidělení soc.bytu.

    Kauza “Zeměloďka” – dopisy na Magistrát hl.m. Prahy odeslány, zatím bez odpovědi.

    Hrob Arbesa – zařídit výjezdní zasedání spolu s Kulturní komisí na hřbitov a zjistit stav hrobu.

    “Budka Nomád” – nejsou žádné nové poznatky, tuto kauzu bude projednávat Zastupitelstvo MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy