3. Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu

Zasedání konané dne 13. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/3/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu

Komise sportu

Volí:

  1. ověřovatele zápisu Komise ombudsmanky Rady MČ Praha 5 pana Alexandra Svobodu

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy