1. Schválení zápisu ze 17. zasedání

Zasedání konané dne 13. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Schválení zápisu ze 17. zasedání

Komise sportu

Schvaluje:

  1. zápis ze 17. zasedání Komise ombudsmanky Rady MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy