6. Různé

07/03/2016
Zasedání konané dne 25. 8. 2015 jako řádné
číslo usnesení 15/6/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Různé

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. 1. Termíny zasedání ve 2. pololetí roku 2015

      – Členové komise se dohodli na termínu 15.9.2015

    2. Článek v Pětce pro vás

    3. Odchod současné tajemnice komise

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě