6. Různé

Zasedání konané dne 2. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Různé

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. dopis o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy

Doporučuje:

  1. Pisatelka, matka dítěte bydlí na území MČ Praha 4 a tam také žádala o přijetí syna do MŠ. Vzhledem k tomu, že místně nepřísluší toto odvolání ombudsmance MČ Praha 5, komise pověřuje tajemnici odpovědí, že jsme odvolání postoupili na OŠ ÚMČ Praha 4. Žadatelku o našem postupu písemně vyrozumíme.

  2. Na ombudsmanku se obrátil zástupce TCP Praha Ing. Antonín Sneider s žádostí o pomoc při řešení problémů komunikace s vedením radnice Prahy 5.

    Komise rozhodla, že pozve Ing. Schneidra na příští zasedání komise a vyslechne jeho stanovisko.

  3. Člen komise p. A. Svoboda vznesl požadavek na řešení parkování na parkovišti před poliklinikou Barrandov.

    Komise pověřuje p. A. Svobodu, aby oslovil ved. OD p. Ivana Růžičku a požádal ho, zda je možné vyhradit určitá místa pro parkování pacientů a zdravotníků.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy