5. Žádost o přidělení sociálního bytu

Zasedání konané dne 2. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Žádost o přidělení sociálního bytu

Komise sportu

Postupuje:

  1. žádost o přidělení sociálního bytu manželům R. a M. G. k projednání v Sociálním výboru

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy