3. Volba ověřovatelky/ověřovatele zápisu

Zasedání konané dne 2. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Volba ověřovatelky/ověřovatele zápisu

Komise sportu

Schvaluje:

  1. ověřovatelou byla zvolena pí Ing. Jarmila Svobodová

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy