1. Schválení programu 10. zasedání komise ombudsmanky

Zasedání konané dne 2. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 10/1/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Schválení programu 10. zasedání komise ombudsmanky

Komise sportu

Schvaluje:

  1. program 10. zasedání komise ombudsmanky

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy