5. 5) Aktuality o klientech

07/03/2016
Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

5) Aktuality o klientech

Komise sportu

Prodiskutovala téma:

 1. a) Rodiče dětí (Občanské sdružení V Remízku), které navštěvují FZŠ a MŠ V Remízku na Barrandově oslovili paní PhDr. Marii Sternovou, Ph.D. jako ombudsmanku MČ Prahy 5 o pomoc při řešení situace bezpečnosti křižovatky ulic V Remízku a U Akátů.

   

  Na komunikaci jsou kontejnery na tříděný odpad, které jsou nevhodně umístěny. (děti tam vstupují do ulice a řidiči aut děti nevidí za kontejnery)

  Rodiče konzultovali přesunutí kontejnerů na jiné místo s Odborem veřejného prostranství a zeleně, konkrétně s paní Kokoškovou, ale ta jim sdělila, že přesunutí není možné.

   

  Členové komise se usnesli, že zašlou podnět na Magistrát hlavního města Prahy, neboť kontejnery provozuje, ale TSK se o ně stará.

  Dále paní ombudsmanka písemně osloví vedoucího Odboru veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5 pana Bc. Jana Zemana s žádostí o stanovisko této problematiky. Zároveň zašle sdělení Občanskému sdružení v Remízku, že v této věci byly provedeny patřičné kroky.

   

  b) Další podnět od rodičů se týká policistů, kteří by měli u křižovatky dohlížet na bezpečnost, neboť někteří rodiče bezohledně parkují, otáčí se nebo najíždí do křižovatky. Rodiče tuto záležitost konzultovali s panem V., vedoucím okrskové služebny Barrandov. Pan V. sdělil, že Městská policie nemá dostatek strážníků, kteří by dohlíželi na bezpečnost na této křižovatce.

   

  Pan V., navrhl řešení, že je možnost vyškolit dobrovolníky z řad rodičů, příbuzných apod., kteří by na místě dohlíželi a usměrňovali dopravu.

   

  Komise se usnesla, že tento návrh podporuje a osloví pana V. s žádostí o informaci, jakým způsobem je tato realizace možná a zda by mohla podpořit tuto záležitost MČ Praha 5. Dále bude vznesen dotaz, z jakého důvodu není možné, aby zde hlídkoval alespoň jeden strážník v době mezi cca 7:30 – 8:00 hod, kdy děti chodí do školy.

   

  c) Paní PhDr. Marie Sternová Ph.D. obdržela dopis od paní D. L., které je 57 let. Pracuje jako vychovatelka cca 33 let a nyní v MŠ Tréglova, kde je paní ředitelkou Mgr. M. R. Dle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. by měla mít paní D. L. vysokoškolské vzdělání, tudíž by paní ředitelka musela ukončit s paní D.L. pracovní poměr. Vzhledem k věku a dosavadní praxi, paní D.L. požádala ombudsmanku, zda by jí mohla v této věci nějakým způsobem pomoci nebo poradit.

   

  Komise se v této věci usnesla, že paní ombudsmanka osloví pana radního Šolleho, který má oblast školství v gestci a požádala ho o osobní schůzku na toto téma. Panu radnímu navrhne, zda by šla udělit výjimka paní D.L., která by při svém zaměstnání souběžně studovala pomaturitní studium v délce 1 roku na SOŠ a SOU „BEAN“ .

Bere na vědomí:

 1. bod č. 5                                               4-0-0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě