4. 4) Volba ověřovatelky/ověřovatele zápisu

Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

4) Volba ověřovatelky/ověřovatele zápisu

Komise sportu

Schvaluje:

  1. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Alexandr Svoboda.

     

                                                                         4-0-0