3. 3) Schválení programu 7. zasedání komise

Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

3) Schválení programu 7. zasedání komise

Komise sportu

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání komise                       4-0-0