1. 1) Zahájení a uvítání přítomných členů komise

Zasedání konané dne 21. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

1) Zahájení a uvítání přítomných členů komise

Paní ombudsmanka přivítala členy na zasedání komise.
Komise sportu