5. 5) Aktuality o klientech

22/04/2015
Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

5) Aktuality o klientech

Komise sportu

Prodiskutovala téma:

 1. Paní PhDr. Marie Sternová, Ph. D. byla oslovena občany Zahrádkářské kolonie č.58 Mrázovka. Před několika lety začal nájemník jedné ze zahrádek Hynek Opolecký budovat tzv. “projekt Zeměloďka”, který odkoukal od ekologických aktivistů v USA. (pozemek patří Magistrátu hlavního města Prahy, ale spravuje ho kolonie, která pronajímá jednotlivé zahrádky na dobu určitou)

   

  Na pronajatý pozemek začal navážet staré pneumatiky a do nich sypat písek, čímž ve svahu staví jakési terasy a z nich pak dům s údajnou “modlitebnou”. Tvrdí, že povolení nepotřebuje, neboť jen zpevňuje svah. Jde o velmi nebezpečnou a neekologickou stavbu.(„skládku“)

   

  V roce 2014 skončila na pronajatou zahrádku nájemní smlouva. Kolonie nájemní smlouvu neprodloužila a žádala, aby vrátil pozemek v původním stavu. Po té, co nájemník na výzvu nereagoval, podali stížnost na Magistrát hlavního města Prahy na Odbor správy majetku. Ten vydal dne 19.3.2014 zásadní nesouhlas se stavbou a nařídil ji odstranit, ovšem nebyly uvedeny termíny do jakého data má být stavba odstraněna.

   

  Obyvatelé se obrátili na Ombudsmanku MČ P5 z důvodu bezradnosti. Bojí se požárů a zejména sesuvů pneumatik na zahrádky a dětské hřiště, které je postaveno níže.

   

  Členové komise se domluvili na odeslání písemné žádosti o sdělení podrobných kroků ve věci řešení stížnosti v této záležitosti Odborem evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy. Zároveň o situaci budou písemně informovat náměstka primátorky PhDr. Matěje Stropnického, který má tuto oblast v gesci a Stavební úřad MČ Praha 5.

   

   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě