4. 4) Volba ověřovately/ověřovatele zápisu

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

4) Volba ověřovately/ověřovatele zápisu

Komise sportu

Schvaluje:

  1. ověřovatelkou zápisu byla zvolena paní Ing. Jarmila Svobodová

                                                                                     4-0-0