3. 3) Schválení programu 6. zasedání komise

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 6/3/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

3) Schválení programu 6. zasedání komise

Komise sportu

Schvaluje:

  1. program 6. zasedání komise                          4-0-0