1. 1) Zahájení a uvítání přítomných členů komise

Zasedání konané dne 24. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 6/1/2015
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

1) Zahájení a uvítání přítomných členů komise

Paní ombudsmanka přivítala členy na zasedání komise
Komise sportu