5. Řešení cessovaných smluv IT služeb – harmonogram přesoutěžení smluv podle druhu poskytovaných služeb

Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2017
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Řešení cessovaných smluv IT služeb – harmonogram přesoutěžení smluv podle druhu poskytovaných služeb

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. zprávu o řešení cessovaných smluv IT služeb.

Pověřuje:

  1. IT oddělení k nastavení rámce požadavků na vyvolávací systém a provedení průzkumu trhu včetně rámce základních funkcionalit.

Pověřuje:

  1. předsedu KIT k vytvoření strategického dokumentu rozvoje ICT pro efektivní řízení IT, úřadu MČ P5.

Usnesení byla schválena 7/0/0 hlasy.