4. Proxio – informace o stavu projektu implementace PROXIO

Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2017
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Proxio – informace o stavu projektu implementace PROXIO

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. stav implementace Proxia.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.