3. Schválení ověřovatele zápisu

Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2017
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení ověřovatele zápisu

Komise informačních technologií

Jmenuje:

  1. ověřovatele zápisu pana Ing. Ondřeje Fišera.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.