2. Schválení zápisu 1. zasedání Komise IT

Zasedání konané dne 2. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2017
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení zápisu 1. zasedání Komise IT

Komise informačních technologií

Schvaluje:

  1. zápis z 1. zasedání Komise IT.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.