1. Technická specifikace řešení telefonie na MČ Praha 5

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2016
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Technická specifikace řešení telefonie na MČ Praha 5

Komise informačních technologií

Odkládá:

  1. na příští zasedání Komise IT, tj. 12.1.2017.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě