1. Schválení programu 13. zasedání Komise IT

04/01/2017
Zasedání konané dne 19. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení programu 13. zasedání Komise IT

Program byl rozšířen o 10. bod jednání: Mobilní aplikace UMČ P5
Komise informačních technologií

Schvaluje:

  1. program 13. zasedání Komise IT.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě