9. Různé

Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/9/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Různé

Komise informačních technologií