8. Technická specifikace řešení telefonie na MČ Praha 5

Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/8/2016
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Technická specifikace řešení telefonie na MČ Praha 5

Komise informačních technologií