7. Strategie ICT

Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/7/2016
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Strategie ICT

Komise informačních technologií