4. Schválení termínů KIT do konce roku 2016 + termínů KIT v 1.pol. roku 2017

Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení termínů KIT do konce roku 2016 + termínů KIT v 1.pol. roku 2017

Komise informačních technologií