1. Schválení programu 12. zasedání Komise IT

Zasedání konané dne 1. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/1/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení programu 12. zasedání Komise IT

Komise informačních technologií