5. Strategie ICT

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2016
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Strategie ICT

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. prezentaci Strategie ICT od firmy XEOS systems s.r.o.

Odkládá:

  1. schválení Strategie ICT na příští zasedání Komise IT.

Usnesení schválena 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě