5. Strategie ICT

Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2016
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Strategie ICT

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. prezentaci Strategie ICT od firmy XEOS systems s.r.o.

Odkládá:

  1. schválení Strategie ICT na příští zasedání Komise IT.

Usnesení schválena 7/0/0 hlasy.