4. Katalog IT služeb MČ Praha 5

Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2016
Předkladatel: Čahoj Viktor, radní MČ P5

Katalog IT služeb MČ Praha 5

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. prezentaci Katalogu IT služeb od firmy @Consulting s.r.o.

Odkládá:

  1. na příští zasedání Komise IT, členové komise IT se do té doby seznámí s daným materiálem.

Usnesení byla schválena 7/0/0 hlasy – k jednání se připojil Bc. Lukáš Herold a Pavel Chramosta.