3. Schválení ověřovatele zápisu

Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení ověřovatele zápisu

Komise informačních technologií

Jmenuje:

  1. ověřovatele zápisu pana Kreidla.   

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.