2. Schválení zápisu 10. zasedání Komise IT

Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení zápisu 10. zasedání Komise IT

Komise informačních technologií

Schvaluje:

  1. zápis 10. zasedání Komise IT.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.