2. PROXIO

20/12/2016
Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

PROXIO

Komise informačních technologií

Odkládá se:

  1. na příští zasedání Komise IT, tj. 1.12.2016.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě