2. PROXIO

Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

PROXIO

Komise informačních technologií

Odkládá se:

  1. na příští zasedání Komise IT, tj. 1.12.2016.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.