1. Schválení programu 11. zasedání Komise IT

Zasedání konané dne 21. 11. 2016 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva, předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

Schválení programu 11. zasedání Komise IT

Komise informačních technologií

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání Komise IT.   

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.