9. Různé

31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

9. Různé

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

 1. 9.1. Předimplementační analýza Proxio  – materiál byl vložen do datového skladu pod názvem

  AN_PH5_PREDIMPLAN_v0.docx. Informaci k analýze přednesla vedoucí IT P. Tesařová. Oddělení IT předloží plán implementace a soupis modulů, které budou nahrazeny novými moduly. Pilotní projekt bude realizován na Odboru občanskosprávním, následovat bude Odbor majetku a investic.

  Smlouva na poskytnutí licencí od společnosti Marbes bude umístěna do datového skladu.

Bere na vědomí:

 1. 9.2. Nefunkční bezdrátové wifi připojení pro zastupitele v prostorách budov ÚMČ Praha 5 

  Usnesení:

  ü  Komise IT pověřuje oddělení IT, aby zmapovalo technický stav wifi sítě na obou budovách úřadu MČ Praha 5 a předložilo zpracovaný dokument na příštím zasedání KIT.

  ü  Komise IT doporučuje Radě MČ Praha 5 v součinnosti s budováním nové zabezpečovací sítě, včetně požární sítě a dalšího zabezpečení, naistalovat nové kabelové trasy pro sítě LAN celého úřadu MČ Praha 5.

Schvaluje:

 1. Usnesení bylo schváleno 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě