8. Schválení žádosti o IPV6 – trvalý rozsah

Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

8. Schválení žádosti o IPV6 – trvalý rozsah

V současné době rozsah IP adres na ÚMČ je od poskytovatele internetových služeb Dial Telecom. Počet IP adres na komunikaci mimo úřad je cca 16.
Komise informačních technologií

Schvaluje:

  1. Usnesení:

    Komise IT doporučuje oddělení IT uložit vypracování návrhu žádosti na trvalý rozsah IP adres IPV6 na RIP.

Schvaluje:

  1. Usnesení bylo schváleno 5/0/