7. Kontrolní den (KD) MČ Praha 5se společností Dator3

31/08/2016
Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

7. Kontrolní den (KD) MČ Praha 5se společností Dator3

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. Zápis z kontrolního dne IT č.6/2016 bez uložen v datovém skladu. Stručnou informaci o nejdůležitějších bodech jednání přednesla vedoucí IT paní Tesařová.

Bere na vědomí:

  1. Usnesení:

    Komise IT bere na vědomí předloženou zprávu z KD.

Schvaluje:

  1. Usnesení bylo schváleno 5/0/

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě