6. Příprava technické dokumentace nového webu

Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

6. Příprava technické dokumentace nového webu

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. Informaci o současném stavu podala vedoucí IT P. Tesařová. Oddělení IT pracuje na struktuře a technologickém řešení. Probíhá spolupráce se společností e-invent. Výsledkem bude návrh technické specifikace pro zadání pro vypsání 2. části VŘ.

    Tento bod bude pravidelně zařazen na zasedání KIT

Schvaluje:

  1. Usnesení:

    Komise IT schvaluje návrh na pravidelné zařazení tohoto bodu na zasedání KIT. Oddělení IT bude předkládat informace o vývoji technické přípravy dokumentace webu.

Schvaluje:

  1. Usnesení bylo schváleno 5/0/0.