4. Prezentace – dotační tituly

Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

4. Prezentace – dotační tituly

Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. Materiál stažen z programu