1. Schválení zápisu 15. Zasedání

Zasedání konané dne 27. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2016
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu 15. Zasedání

Komise informačních technologií

Schvaluje:

  1. Usnesení bylo schváleno 5/0/0