5. Záměr na komplexní řešení tiskových služeb ÚMČ Praha 5

31/08/2016
Zasedání konané dne 19. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2015
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

5. Záměr na komplexní řešení tiskových služeb ÚMČ Praha 5

Materiál k tomuto bodu byl zaslán členům KIT a byl umístěn do datového skladu. Informaci podal radní p. Čahoj. Materiál byl v Důvodové zprávě oproti předloženému materiálu rozšířen a to v části “Seznam MŠ a ZŠ” o všechny příspěvkové organizace.
KIT doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit záměr na kompletní služby pod názvem “Poskytování tiskových služeb pro Městskou část Praha 5 a jí zřizovaných organizací”.
Komise informačních technologií

Schvaluje:

  1. Usnesení bylo schváleno 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě