7. Projednání zadání pro rozpracování grafické sktruktury webu www.praha5.cz

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2015
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

7. Projednání zadání pro rozpracování grafické sktruktury webu www.praha5.cz

Komise informačních technologií

Doporučuje:

  1. KIT doporučuje zajistit právní stanovisko, zda lze použít výsledky hodnocení soutěže pro zpracován grafického návrhu a struktury webových stránek městské části Praha 5.

    Usnesení bylo schváleno  4/0/0

  2. KIT doporučuje splnění podmínek „Pravidel dobrého webu“.

    Usnesení bylo schváleno 4/0/0

Na základě dopisu kolegy Suchela, předsedy mediální komise, zařazujeme tento bod na projednání v KIT.
Podklady v datovém skladu AAA_dokumentace soubory:
Loosers_-_Prezentace_P5_graficky_navrh_a_struktura_webovych_stranek.pdf
Prezentace_-_vysledky_souteze_na_grafiku_noveho_webu.ppt
Top_partners_-_Vizualizace_PC_tablet_mobil.zip
Your_system_MC_Praha_5_www.zip
Pan Suchel podal informaci z MEK ke grafickému návrhu webu a předal materiál “Pravidla dobrého webu”. MEK navrhuje, aby vybraná firma nebyla subdodavatelem služby, ale aby web vytvářela sama a nebyla pouhým překupníkem služby.
KIT doporučuje aby “Pravidla dobrého webu” byla součástí zadávací dokumentace.
Diskutované otázky:
jazykové mutace webu – jiné informace jsou zaměřené na turisty a jiné pro občany městské části Prahy 5.
Paní Tesařová – hodnotící kritéria nabídek, stanovení procent k jednotlivým kriteriím
– Grafika 70%
– Cena 30%
KIT navrhuje další kriterium – reference (uvést do nabídek) bude k nim přihlédnuto.

Do hodnotící komise KIT nominuje Radomíra Palovského, RNDr.,CSc.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě