6. Stanovisko KIT k nabídce software “Proxio” společnosti Marbes

Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2015
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

6. Stanovisko KIT k nabídce software “Proxio” společnosti Marbes

Komise informačních technologií

Doporučuje:

  1. KIT doporučuje Radě MČ Praha 5 vyjednat se společností Marbes Consulting licenční podmínky a využití sw Proxio na budoucí období.

    Usnesení bylo schváleno 3/0/1

Podklady v datovém skladu AAA_dokumentace soubor “Proxio.pdf”. Nabídka pokrývá nahrazení agend společnosti VERA, které dle vyjádření pracovníků úřadu jsou v mnohém nefunkční.
Pan radní informoval o schůzce s panem Dvořákem ze společnosti Marbes Consulting.