5. Stanovisko KIT k odkupu PC sestav od společnosti XANADU + výměna úřednických počítačů

31/08/2016
Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2015
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

5. Stanovisko KIT k odkupu PC sestav od společnosti XANADU + výměna úřednických počítačů

Komise informačních technologií

Doporučuje:

  1. KIT doporučuje Radě městské části Praha 5 odkoupit PC od společnosti Xanadu za cenu 1 000 Kč bez DPH za celou sestavu. Z hlediska nákupu nových PC, komise trvá na tom, aby nákup byl podmíněn analýzou aplikačních nároků úřadu.

Na základě vyjádření společnosti Gordic (poskytovatel aplikace GINIS), bude následující upgrade software provozovatelný pouze na Windows 7 a vyšších. A Win7 jsou neslučitelné se současným HW. Podklady byly umístěny na AAA_dokumentace.
Varianta upgrade stávajících PC nebyla shledána jako vhodné řešení. PC v pronájmu budou odkoupeny, budou použity monitory a k nim dokoupeny nové PC. Do současné doby byl proveden průzkum trhu na nákup nových stanic.
Připomínka pana Kreidla: je potřeba vytvořit seznam provozovaných aplikací, aby bylo zajištěno, že tyto aplikace poběží i na nových PC. Oslovit dodavatele aplikací s dotazem, na jakých konfiguracích lze jejich aplikace provozovat.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě