4. Schválení plánu zasedání na druhé pololetí

Zasedání konané dne 10. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2015
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

4. Schválení plánu zasedání na druhé pololetí

Komise informačních technologií

Schvaluje:

  1. Usnesení bylo schváleno 4/0/0