4. 4) Zpráva předsedy komise o serverové infrastruktuře MČ P5.

31/08/2016
Zasedání konané dne 22. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2015
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen zastupitelstva a předseda Komise informační technologie RMČ Praha 5

4) Zpráva předsedy komise o serverové infrastruktuře MČ P5.

Předseda komise předal všem členům materiál od společnosti Dator3 – Infrastruktura ÚMČ Praha 5 – materiál popisuje stav serverového hw, technologického hw na bázi serverů, bezpečnostní hw na bázi serverů.
Komise informačních technologií

Bere na vědomí:

  1. Členové komise berou na vědomí předloženou zprávu.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě