7. Stavba “zastřešené stavby s modlitebnou” v zahrádkářské kolonii Mrázovka Praha 5

Zasedání konané dne 1. 10. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/7/2015
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Stavba “zastřešené stavby s modlitebnou” v zahrádkářské kolonii Mrázovka Praha 5

Komise stavební

Doporučuje:

  1. odstranění stavby “zastřešené stavby s modlitebnou” nacházející se na pozemku parc. č. 2315/1 v k. ú. Smíchov.

Žádá:

  1. Odbor stavební MČ Praha 5 o průběžné informace v řízení stavby “zastřešené stavby s modlitebnou” nacházející se na pozemku parc. č. 2315/1 v k. ú. Smíchov.

Hlasování 4/0/0